Vol 5, No 3

November 2016

DOI: http://doi.org/10.11591/ijres.v5.i3

Table of Contents

K. Hari Kishore, K. Akhil, G. Viswanath, N. Pavan Kumar
PDF
127-131
D. Hanitha, B. Anusha, M. Durga Prakash
PDF
132-136
B. Murali Krishna, CH. Surendra, K. Mani Varma, K. Mani Kanta, S.K. Shabbeer, G.L. Madhumati
PDF
137-142
Dukka Bindu Venkata Raghav, Sunith Kumar Bandi
PDF
143-147
Shweta Salokhe, U. L. Bombale
PDF
148-152
Reji Mano, P.C. Kishore Raja, Christeena Joseph, Radhika Baskar
PDF
153-159
B. Naresh Kumar Reddy, N. Suresh, J.V.N. Ramesh
PDF
160-169
P Bala Gopal, K Hari Kishore
PDF
170-176