Vol 8, No 3

November 2019

DOI: http://doi.org/10.11591/ijres.v8.i3

Table of Contents

Mohammadreza Fadaei
PDF
151-161
Pritty Pritty, Manoj Kumar, Mariyam Zunairah
PDF
162-168
S. Neelima, R. Brindha
PDF
169-174
S.Tamil Selvan, M. Sundararajan
PDF
175-184
N. Saravanakumar, K. Sakthi Sudhan, K. N. Vijeyakumar, S. Saranya
PDF
185-193
Amanpreet Sandhu, Sheifali Gupta
PDF
194-205
Yap June Wai, Zulkanain Mohd Yussof, Sani Irwan Md Salim
PDF
206-214