Vol 8, No 2

July 2019

DOI: http://doi.org/10.11591/ijres.v8.i2

Table of Contents

R. Palanisamy, K. Vijayakumar
PDF
81-85
Muhammad Iqbal Hossain, Woo Jin Lee
PDF
86-98
Md. Zakir Hussain, Kazi Nikhat Parvin
PDF
99-106
S.Tamil Selvan
PDF
107-113
Geetishree Mishra, Rajeshwari Hegde
PDF
114-123
N. Manikandan, S. Muruganand, K. Karuppasamy
PDF
124-129
Haresh Pandya, Mahesh Rangapariya, Jitendra Rajput
130-144
Lakshmi kiran Mukkara, K.Venkata Ramanaiah
PDF
145-150