Vol 6, No 3

November 2017

DOI: http://doi.org/10.11591/ijres.v6.i3

Table of Contents

B. Naresh, S. Rambabu, D. Khalandar Basha
PDF
127-132
Nyayu Latifah Husni, Ade Silvia, Siti Nurmaini, Irsyadi Yani
PDF
133-149
Vighnesh N.T, Rachana Anil, Rohith Kumar D, Sanjana Sharvana, Rajeshwari Hegde, B S Nagabhushana
PDF
150-159
G. Prasad Acharya, M. Asha Rani
PDF
160-168
Alaa Hamza Omran
PDF
169-178
Harinath Mandalapu, B Murali Krishna
PDF
179-185
Subhash Chandra Yadav, Pradeep Juneja, R. G. Varshney
PDF
186-190