Vol 8, No 2: July 2019

R. Palanisamy, K. Vijayakumar
Muhammad Iqbal Hossain, Woo Jin Lee
Md. Zakir Hussain, Kazi Nikhat Parvin
S.Tamil Selvan
Geetishree Mishra, Rajeshwari Hegde
N. Manikandan, S. Muruganand, K. Karuppasamy
Haresh Pandya, Mahesh Rangapariya, Jitendra Rajput
Lakshmi kiran Mukkara, K.Venkata Ramanaiah